Александра Цветкова, директор на Фондация "ЛИБРе" и експерт по правни аспекти на информационните технологии и защита на личните данни, участва като гост-лектор на Деня на отворените врати на Районен съд – Стара Загора, който се проведе на 18.04.2018 г.

Публичната лекция на г-жа Цветкова беше насочена към подрастващите – гости на събитието, и имаше за цел да повиши тяхната осведоменост по въпроси в областта на неприкосновеността на личното пространство, защитата на данните и значението на информацията, която споделят за себе си онлайн, кой има достъп до нея и дали публикуват информация за себе си, която не искат други хора да знаят. Представянето се фокусира върху съвременните технологии и върху това как свързаните и "умните" устройства влияят на възприятията на децата и променят тяхното ежедневие и това на техните родители и приятели, и как те могат да адаптират поведението си в електронното пространство с цел по-добра защита на своите данни и репутация.