Европейският месец на киберсигурността е кампания за осведомяване, която промотира киберсигурността сред граждани и организации и се фокусира върху лесните стъпки, които могат да бъдат предприети с цел защита на личните, финансови и професионалните им данни. Основната цел е да се повиши осведомеността, да се промени поведението и да се предоставят ресурси на всички за това как да се защитят онлайн. Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия и партньори провеждат Европейския месец на киберсигурността всеки месец октомври.

Повече от 300 дейности за насърчаване на безопасността онлайн ще се извършват в цяла Европа в рамките на месец октомври, като конференции, работни срещи, обучения, срещи на високо равнище, общи презентации, насочени към потребителите, онлайн кампании и т.н. Кампанията през 2017 г. ще се съсредоточи върху киберсигурността на работното място, управлението, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, киберсигурност в дома и уменията във връзка с киберсигурността чрез

обща информираност относно киберсигурността, бидейки един от приоритетите, определени в Стратегията на ЕС за сигурност в кибернетичното пространство;

специфична осведоменост относно необходимостта от повишаване нивата на мрежова и информационна сигурност съгласно Директива (EС) 2016/1148 на Eвропейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза;

насърчаване на по-безопасното използване на интернет за всички потребители;

включване на максималн голям кръг от заинтересовани страни;

увеличаване на националния медиен интерес чрез европейското и глобалното измерение на проекта;

повишаване на вниманието и интереса по отношение на информационната сигурност чрез политическа и медийна координация.

Инициативата ще се провежда в рамките на целия месец октомври в цяла Европа. Всяка седмица се фокусира върху различна тема:

1-ва седмица - 2-6 октомври: Киберсигурност на работното място

2-ра седмица - 9-13 октомври: Управление и защита на личните данни

3-та седмица - 16-20 октомври: Киберсигурността в дома

4-та седмица - 23-27 октомври: Умения в киберсигурност

Повече информация може да намерите на https://cybersecuritymonth.eu/ и https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/european-cyber-security-month-united-against-cyber-security-threats.