Норвежкият Университет за наука и технологии (NTNU) работи по проект, който предоставя знания и решения за по-добър свят с помощта на технологията blockchain.

Blockchain е от практическо значение само когато се отнася към съществуващото недоверие в социален контекст и служи за реално приложение. Ето защо, проучването на технологията blockchain изисква мултидисциплинарен подход, включващ технологични аспекти (криптографски механизми, изисквания към мрежи, управление на идентичността), социални аспекти и спецификите на конкретни области на приложение. Екипът, който работи по проекта, включва 12 професори в различни отдели и факултети. Шестте взаимно свързани позиции за докторанти все още са свободни.

Шестте кандидата, които ще вземат участие в този проект, ще трябва да работят заедно в тясно сътрудничество. Ключът към успешния резултат е споделянето на знания, опит и проучвания.

За повече информация или как да кандидатствате, моля проверете тук.

Източник: NTNU