Третата среща на консорциума по проект „EVIDENCE2e-CODEX - свързващ EVIDENCE и e-CODEX за целите на прилагането на ЕЗР и ППВНД на общоевропейско ниво“ се проведе във Виена, Австрия, на 29 януари 2019 г., като домакин на събитието беше Федералното министерство на конституционните въпроси, реформи, дерегулация и правосъдие (Австрия).

По време на срещата партньорите по проекта обсъдиха текущото състояние на изпълнението на проекта и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени през следващите няколко месеца по всеки работен пакет. Специални сесии бяха посветени на предстоящите публични събития и съвместната работа с други проекти, работещи в тази област.

Гости на срещите бяха членове на проект EXEC и представители на ЕК, ГД „Правосъдие и потребители“.

Фондация „ЛИБРе“ беше представена от Александра Цветкова, директор на организацията.