Фондация “ЛИБРе“ продължава да бъде разпознавана като надежден партньор сред утвърдени изследователски организации в множество сфери: право, инженерни и информационни науки, когнитивни науки, психология, социология, маркетинг и комуникации.

Бяхме поканени да се присъединим към редица вълнуващи проектни предложения в рамките на Програма Хоризонт 2020, които целят да намерят начини за ефективно приложение на технологиите в изграждането на по-безопасни общества и споделянето на научни познания чрез:

фокус върху човешкия фактор в киберсигурността;

регионално сътрудничество за научни изследвания и обучения в областта на сигурността;

принос към свободния достъп до научни резултати; и

балансиране между ефикасността и сигурността на ИКТ от една страна и защитата на човешките права от друга.

Широкият спектър на експертиза на Фондация „ЛИБРе“ ни позволява да допринесем както чрез интердисциплинарни проучвания, така и чрез дейности по публичност и разпространение на информация и организиране на различни по мащаб и експертиза събития.

За актуална информация относно работата ни, следете проектите на ЛИБРе и свързаните с тях новини.