Период на провеждане:  09.11.2017
Организатор:  Фондация "ЛИБРе"

На 9 ноември 2017 г. партньорите по проект CARISMAND се събраха в гр. София за четвърта поредна оперативна среща на консорциума.

Срещата имаше за цел да проследи напредъка по проекта, да се обсъдят въпроси, възникнали в течение на работата по отделните работни пакети за последните 6 месеца, както и да се подготви екипа за предстоящите ключови моменти в изпълнението на CARISMAND. Тази среща предхожда провеждането на третият цикъл от публични събития (Трети форум на заинтересованите страни, Лисабон, 30-31 януари 2018 г., Пета публична среща с граждани, Лисабон, 12 април 2018 г., и Шеста публична среща с граждани, Утрехт, 14 май 2018 г), които ще се проведат през първата половина на 2018 г. Екипът постигна напредък и по разработването на ключовите резултати от проекта: CARISMAND Toolkit (Ръководство за специалисти по справяне с бедствия) и CARISMAND Cultural Map (Карта на влиянието на културните особености), и се обсъди общата рамка за финалната конференция по проекта (Рим, септември 2018 г.).

В срещата се включиха 28 представители на партньорските организации в CARISMAND.

Следващото такова събитие ще се проведе в Букурещ през май 2018 г.