Инициативите на организацията привличат нови лица с разнопосочна експертиза и общи интереси в областта на дигиталното общество.

Специалист с над 10 г. опит в планирането и цялостното управление на различни корпоративни и публични събития със специфичен опит в сектор информационни технологии

Психолог с фокус върху въздействието на дигиталното общуване в съвременното общество

Експерт комуникации и управление на международни фестивали и събития в Швеция, Египет и Шотландия и над 5 години практически опит в областта на стратегическото маркетинг планиране, дигиталната реклама и връзки с обществеността

Юристи със специфични познания за света на технологиите

ИТ специалисти с интереси към правните и социалните явления в тяхната работа

Всички те са част от новините инициативи на Фондация „ЛИБРе“ и отделят от своето време и усилия за реализиране на съвместни идеи и проекти!