Събитието се провежда със съдействието на Фондация „ЛИБРе“ чрез нейната Рамкова инициатива за подпомагане развитие на юридически лица с нестопанска цел.

Творческите занимания могат да ни помогнат да развием индивидуалните си способности за самооценка, себеизразяване и себеотстояване, както и да развием емпатия и интуиция. С тази идея сдружение с нестопанска цел започва своите ежеседмични практики от вида „творческа работилница“.

Първото събитие се проведе днес в залата на Фондация „ЛИБРе и беше с практическа насоченост – рисуване. Участниците оцениха положително комфорта и разтоварващата обстановка по време на заниманията и цялостния ефект на практиката.

Oчакваме предстоящите събития на сдружението на следните дати:

  • 19.11.2015 г.
  • 26.11.2015 г.
  • 03.12.2015 г.
  • 10.12.2015 г.
  • 14.01.2016 г.
  • 21.01.2016 г.
Ако имате въпроси за творческите работилници как да се включите, можете да се свържете с нас: office@libreresearchgroup.org