• Как да създам и развия своя неправителствена организация?
  • Какви правни особености трябва да познавам?
  • В какво моята организация може да бъде по-успешна?

Разнообразните компетенции, с който разполага екипът на Фондация „ЛИБРе“ и опитът на експертите ни в управлението на неправителствени организации са вече и в услуга на юридическите лица с нестопанска цел в България. Управленски консултации на организации с нестопанска цел се предлагат в следните области:

  • административно и финансово управление
  • управление на персонала
  • планиране на инфраструктурно и техническо обезпечаване на дейността
  • изграждане и налагане на публичен образ на организацията
  • развиване на партньорската мрежа и обхвата на извършваните от организацията услуги и дейности.

Инициативата стартира с подпомагане на юридическо лице с нестопанска цел, работещо по инициативи и проекти в областите спорт, туризъм, образование и култура за деца, лишени от родителска грижа.

За повече информация относно инициативата и възможностите за консултации, можете да се свържете с нас на адрес: office@libreresearchgroup.org