На 10 октомври 2017 г. експертът от фондация „ЛИБРе Александра Цветкова взе участие в провелата се Първата национална кръгла маса на тема „Сертифициране за защита на личните данни в България и ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679”. В събитието участваха още представители на държавни институции, неправителствени организации, частен бизнес и академичните среди.

Целта на кръглата маса бе да се разгледат мненията на всички заинтересовани страни. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сертифициране, които Общият регламент предоставя, и бе направен детайлен преглед на процедура за акредитация BAS QR 2 на Националния орган по акредитация на Република България - Изпълнителната агенция Българска служба за акредитация. Акцент беше поставен върху важността за обединяване на усилията на всички заинтересовани държавни органи в изработването на единен национален стандарт. Испанският и италианският опит в сферата на акредитиране и сертифициране на процесите по обработване на лични данни бяха подробно представени от г-н Рикардо Джианети, ръководител сертифициране в InVeo SRL.