Катерина Йорданова

Резюме

Катерина Йорданова завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и притежава диплома по английско и европейско право от Университета в Кембридж и магистърска степен по международно и европейско право от Католическия университет в Льовен. Тя е работила за Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) и Амнести Интернешънъл.

Основните ѝ интереси са в областта на хуманитарното право, корпоративната социална отговорност и бежанското право. Тя е участвала в редица международни конференции и състезания и е и автор на публикации по въпроси на европейското право и защитата на правата на търсещите закрила.

Катерина е победител в LIBRe Essay Contest 2017 на Фондация „ЛИБРе“ с разработката си на тема „Приложимост на международното хуманитарно право в контекста на кибер атака“, след което се присъединява към екипа на организацията, работейки по въпроси в областта на защитата на правата на човека.