Период на изпълнение:  03/2016 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

През 2016 г. Фондация „ЛИБРе“ стартира годишна стажантска програма, насочена към студенти по право с изявен интерес в областта на ИКТ правото.

Основната цел на Стажантската програма на Фондация „ЛИБРе“ е да предложи на студенти по право специализиран опит в областта на ИКТ правото и досег до работна атмосфера в организация от неправителствения сектор.

Студентите имат възможността да се запознаят с различни сфери на информационното общество на национално и европейско ниво и да приложат на практика академичните си познания.

Стажът е с продължителност до три месеца и се провежда през лятото, а изискванията към кандидатите са: да са завършили поне трети курс, специалност „Право“, и да владеят свободно английски език.

Информация за актуални свободни позиции се публикува на страниците Кариери и Новини в уебсайта на Фондация „ЛИБРе“. При допълнителни въпроси, можете да се свържете с екипа ни на имейл адрес: jobs@libreresearchgroup.org

Първият стажант (Стажантска програма ’16) вече е постоянна част от екипа на Фондация „ЛИБРе“, а неговият положителен отзив ни мотивира да продължим инициативата на годишна база.