Конференцията за свобода в интернет се организира съвместно от австрийското председателство на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), чешкото председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа и Съвета на Европа. Мотивирана от Конференцията през 2016 г. "Свободата в интернет: постоянен фактор за демократична сигурност в Европа", която също беше организирана съвместно от Съвета на Европа и председателството на ОССЕ, тазгодишната конференция отново ще даде възможност за обсъждане на ключови въпроси, свързани с правата на човека в интернет.

Ключови заинтересовани страни ще се срещнат, за да проведат критични разговори относно естеството и обхвата на отговорностите на интернет посредниците, връзките им с държавата и други неправителствени участници, включително с традиционни медии и гражданското общество, с цел насърчаване приемането и прилагането на подходящи политики в съответствие с международните стандарти.

Конференцията ще се проведе на 13 октомври 2017 г. във Виена.

Продължете към пълния текст на изявлението на Съвета на Европа, както и подробности за регистрацията и програмата на събитието тук.

Източник: Съвет на Европа