Конференцията беше проведената на 18 и 19 ноември 2016 в София, а организатори са Комисията за защита на личните данни и Българската асоциация за управление на хора.

Събитието събра представители на институции и органи на Европейския съюз, на национални органи за защитата на личните данни от страни-членки на ЕС и региона, държавни институции, неправителствени организации, български и чуждестранни академични среди, представители на бизнеса. Почетни гости на конференцията бяха Европейският надзорен орган по защита на данните, Джовани Бутарели и Омбудсманът на Република България, Мая Манолова.

Конференцията има за цел да запознае участниците с най-актуалните развития, свързани със законодателната реформа и най-добрите световни практики, позволяващи на основните принципи за защита на личните данни да бъдат трансформирани в реални, работещи механизми.

Първият ден на Конференцията беше посветен основно на юридически аспекти и стратегически виждания за изграждане на неприкосновеност в дигиталната ера. Вторият ден се фокусира върху практиките за гарантиране на сигурност и спечелване на доверие. Разгледани бяха принципите за защита на личните данни в цифровия свят като специално внимание бе обърнато на принципа за отчетност.

Международната конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят“ беше организирана от Комисията за защита на личните данни и Българската асоциация за управление на хора. Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.

Научете повече за дейността на КЗЛД и актуални въпроси в сферата на защита на личните данни на уебсайта на комисията: www.cpdp.bg