През 2018 година Комисията за защита на личните данни и Европейският надзорен орган по защита на данните организират съвместно най-важния международен форум в сферата на защитата на личните данни и неприкосновеността.

40-та Международна конференция, която ще се проведе едновременно в Брюксел и София, ще допринесе за развитието на дискусията относно етичните измерения при обработване на лични данни в дигиталната ера и ще се проведе под наслова “Да обсъдим етичната страна: Достойнство и уважение в управлявания от данни живот“ („Debating Ethics: Dignity and Respect in Data Driven Life“).

За пръв път конференцията се организира съвместно от европейска институция и национален орган по защита на данните. 2018 година предоставя възможност на българската Комисия за защита на личните данни и Европейския надзорен орган да подчертаят водещата роля на Европейския съюз при формиране на политиките и средствата за защита на личните данни и достъпа до информация в световен мащаб.

Мисията на Международната конференция на органите по защита на личните данни е:

да бъде значим международен форум за среща между регулаторите в сферата на защита на личните данни и неприкосновеността от една страна и бизнеса от друга;

да разпространява знания и практически опит, да подпомага органите за
по-ефективното изпълнение на техните функции, а администраторите на лични данни – на техните задължения;

да осигури лидерство в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността на международно ниво;

да свързва и подкрепя усилията на местно и регионално ниво, както и в други международни форуми, и да даде възможност на органите по-добре да защитават и популяризират защитата на личните данни и неприкосновеността;

да бъде платформа за установяване на контакти между различните заинтересовани страни в сферата на защитата на личните данни.