Connected Car, финансиран от инициативата INNOSUP по програма "Хоризонт 2020" на ЕС, има за цел да създаде база за стойностни иновации чрез даването на начален тласък на 70 малки и средни предприятия.

За тази цел проектът ще разпредели безвъзмездно финансиране от 2,1 милиона евро.

IMPACT Connect Car търси малки и средни предприятия в следните сфери:

Безопасност и сигурност

Помощник на водача

Благосъстояние

Управление на мобилността

Управление на превозните средства

Инфотейнмънт (Infotainment)

С присъединяването си към програмата се предлагат:

Обучение и менторство от международни експерти

Глобална мрежа от инвеститори и предприемачи

60 000 евро безвъзмездни средства

Възможност за получаване на частно финансиране в размер до 200 000 евро от участващите фондове за рисков капитал

Повече информация & форма за кандидатстване можете да намерите на следния линк: http://iccar-opencall.fundingbox.com.

Крайният срок за кандидатстване е 10 януари 2018 г.