Европейската комисия публикува въпросник във връзка с новия план за електронно правителство, който е част от стратегията за единен електронен пазар в Европа. Новият план за действие за 2016-2020 ще отговори на нуждите, изискванията и очакванията на европейските граждани и предприятия във връзка с осигуряването на ефективни, ефикасни и удобни за потребителя правителствени услуги в ЕС.

Публичната консултация се стреми да събере мненията на граждани, представители на бизнеса и административни органи на всякакво ниво, да ги анализира съвместно с държавите-членки и по този начин да подпомогне развитието на новия План за действие в областта на електронното управление за периода 2016-2020 г..

Консултацията продължва от 30.10.2015 г. до 22.01.2016 г. Мненията на участниците се събират чрез онлайн анкети, които са преведени на английски, френски и немски, а отговорите могат да бъдат предоставени на всеки от официалните езици на държавите членки на ЕС.

Можете да намерите повече информация как да се включите в обсъждането на страницата на инициативата.