На 15.03.2018 г. eCommerce Academy организира обучение GDPR for e-Commerce“, гр. София.

Обучението е специфично разработено за специалисти в областта на електронната търговия - онлайн търговци и предприемачи, предлагащи продукти или услуги в интернет. Екипът лектори – Александра Цветкова, Петър Кирков и Георги Ганев, се фокусира върху специфичните за бранша правно-организационни и технически аспекти на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), като разглеждат как всеки търговец може сам да покрие максимално голяма част от процедурата по съответствие или при нужда да направи информиран избор на консултант или организация за извършването на цялостната му подготовка.

Г-ца Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, представи основните изисквания към договорите от разстояние, ключовите положения по GDPR, принципите за обработка на лични данни и гарантиране правата на субектите на данни, правно-организационните стъпки за постигане на съответствие, и предвидените в регламента контролни механизми. Практически фокус на нейната сесия е изготвянето и визуализацията на Политика за защита на личните данни и адаптиране функционалността на електронните магазини към изискванията на GDPR.