Фондация „ЛИБРе“ беше поканена да допринесе за инициатива посветена на Бъдещето на гражданското общество до 2030 г.

Изследване по темата се ръководи от ENNAЕвропейската мрежа от национални асоциации на гражданското общество и CNVOS - Центърът за информационни услуги, сътрудничество и развитие на НПО в Словения.

Целта на тяхното изследване е да се анализират предизвикателствата, тенденциите и различните фактори, които могат да засегнат развитието на гражданското общество и неговите отношения с националните и европейските институции. Въз основа на анализа, ще бъдат проучени и възможните мерки и стъпки в подкрепа на организациите на гражданското общество в тази насока.

Експертизата на Фондация „ЛИБРе“, както и дейностите ни в неправителствения сектор, ни помогнаха да предоставим полезна информация по теми свързани с политика, икономика, социална защита, демография и технологии. Вярваме, че сътрудничеството между организациите на гражданското общество, както и между тях и националните и европейските органи е от съществена важност за постигането на желаните промени, които в нашата сфера биха довели до повишаване качеството на живот и осигуряване на по-добро бъдеще за следващите поколения.

Следете страницата Новини на Фондация „ЛИБРе“ за повече актуална информация относно работата ни.