Период на изпълнение:  03/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ предостави консултация на електронен магазин относно съответствието на дейността му с изискванията за упражняване на права от субектите на данни по Общия регламент относно изискванията на данните и във връзка с конкретни запитвания по чл. 17 от GDPR относно прилагане на правото на изтриване.