Период на изпълнение:  11/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, води обучение относно защитата на личните данни за здравни мениджъри, медицински специалисти, професионалисти по здравни грижи и администратори в лечебни заведения. Фокус на дискусиите са основните принципи за законосъобразна обработка, задълженията на лечебните заведения като администратор/обработващ лични данни, включително и към техните служители, публична дейност, водене на архиви, технологична обезпеченост, мерки за постигане на съответствие и др. Теоретичните постановки са подкрепени с множество примери, дискусии с участниците и обсъждане в детайли на тяхната дейност в оперативен порядък.

Част от обучението са и новите задължения за администраторите на и обработващите лични данни, свързаните с тях предизвикателства пред организациите, предоставящи здравни услуги, и техните потенциални решения след пан-европейското приложение на Регламент 2016/679 от м. май 2018 г.