Период на изпълнение:  09/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Предоставяне на консултации на доставчик на услуги на информационното общество във връзка с организационното и проектно развитие на компанията и възможностите за допълнително финансиране по програми, подкрепящи развитието на малки и средни предприятия.