Период на изпълнение:  08/2017 - 08/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Предоставяне на правно-организационни консултации на българска компания, предлагаща услуги по сертификация и обучения, включително: консултации по прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, институционализиране на длъжностно лице по защита на данните, формите на сертификация по Регламента, и планиране на обучения в тази област.