Период на изпълнение:  08/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Предоставяне на консултации на българска компания за организиране на събития в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизираната обработка на лични данни и изискванията по Закона за електронната търговия относно разпращането на търговски съобщения. Изготвяне на становище относно злоупотреба с данни за маркетингови цели от страна на конкурент - по Закона за защита на личните данни, Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.