Период на изпълнение:  05/2017 - 06/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Предоставяне на консултации на индивидуална практика по дентална медицина в областта на защитата на неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на лични данни във връзка с осъвременяване на вътрешни организационни документи, общите условия за ползване на услугите и необходимостта от политика за защита на личните данни на пациентите, както и консултации и изготвяне на становище при извършване на секторна проверка в сектор „Здравеопазване“ от страна на българския орган по защита на личните данни.