Период на изпълнение:  02/2017 - 03/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Предоставяне на правно-организационни консултации на доставчик на услуги на информационното общество в областта на електронната търговия и сключването на договори от разстояние, защитата на потребителите, неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на лични данни във връзка с изготвяне на общи условия за ползване на услугите, предоставяни от дружеството, и изготвяне на политика за защита на личните данни на потребителите.