Период на изпълнение:  12/2016 - 01/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Предоставяне на правно-организационни консултации на доставчик на услуги на информационното общество в областта на ИКТ правото, неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на медицински данни във връзка с изготвяне на общи условия за ползване на услугите, предоставяни от дружеството, и изготвяне на политика за защита на личните данни.