Период на изпълнение:  08/2016 - 10/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Услугите, предоставяни от екипът на Фондация „ЛИБРе“, обхващат правно-организационни консултации в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизираната обработка на чувствителни данни при провеждане на маркетингови проучвания в определени пазарни сегменти, aнализиране на данните и генериране на различни справки за поведението на потребителите посредством ИТ инструменти.