Период на изпълнение:  04/2016 - 12/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ предоставя правно-организационни консултации на българско консултантско дружество в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на медицински данни. Услугите включват още проучвания в определени пазарни сегменти, свързани с правните аспети на информационните технологии, използвани в здравеопазването, aнализиране на данните и генериране на различни справки и анализи.