Период на изпълнение:  04/2016 - 05/2016
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ консултира регистрацията на новоучредено дружество за подбор на персонал и свързани услуги като администратор на лични данни.

Услугите включват правно-организационни консултации в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизираната обработка на чувствителни данни.