Период на изпълнение:  03/2016 - 04/2016
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ консултира регистрация на търговска марка на национално ниво за българско стартиращо дружество, работещо в хранително-вкусовата промишленост. Услугите включват още правно-организационни консултации относно процеса на патентоване на хранителни продукти и свързани услуги на национално ниво.