Период на изпълнение:  12/2017 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Организационно развитие на юридическо лице с нестопанска цел, учредено през 2018 г. и специализирано в областта на безпилотните летателни апарати.

Услугите, предоставени от Фондация „ЛИБРе“, включват консултации във връзка с:

административното и финансово управление, и развиване на обхвата на извършваните от организацията услуги и дейности, в т.ч. правно-организационни услуги по първоначалната съдебна регистрация на организацията и подготовката на необходимите за функционирането ѝ вътрешни документи;

консултации във връзка с финансирането на проектни идеи; както и

развиване на инициативи в областта на сигурността, безопасността и неприкосновеността на личността, спорта, културата и др. свързани услуги, и провеждане на обучения.