Период на изпълнение:  05/2016 - 06/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Организационно развитие на юридическо лице с нестопанска цел, учредено през 2016 г. и работещо в областта на медицинското право и здравния мениджмънт.

Услугите, предоставени от Фондация „ЛИБРе“, включват: изграждане и налагане на публичен образ на организацията, административното и финансово управление, и развиване на обхвата на извършваните от организацията услуги и дейности, в т.ч. правно-организационни услуги по първоначалната съдебна регистрация на организация и регистрацията и като администратор на лични данни, консултации във връзка с финансирането на проектни идеи, развиване на инициативи в областта на защитата на лични данни и медицинска информация и провеждане на обучения.