Период на провеждане:  21-22.10.2016
Организатор:  Фондация за развитие на правосъдието, с подкрепата на правно-информационната платформа www.ChallengingTheLaw.com
Лектори:  Александра Цветкова, адв. д-р Мария Петрова

Конференцията по биоетика и биоправо има за цел да обедини и представи научни постижения и разработки в интердисциплинарната област на биотехнологиите и на тяхното приложение в медицината, в спорта и в ежедневието на хората. Събитието се организира от Фондация за развитие на правосъдието, с подкрепата на правно-информационната платформа www.ChallengingTheLaw.com.

Темата на конференцията през 2016 г. е “Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето”.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, взема участие по въпроса „Медицинските социални мрежи - биоетични и правни аспекти“, разработен съвместно с адв. д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право и водещ експерт към Lex Мedica - единствената по рода си в България консултантска фирма, предоставяща услуги в областта на медицинското право.