Период на провеждане:  17.11.2017
Организатор:  Фондация за развитие на правосъдието, с подкрепата на правно-информационната платформа www.ChallengingTheLaw.com.
Лектори:  Александра Цветкова, адв. д-р Мария Петрова

Конференцията по биоетика и биоправо има за цел да обедини и представи разработки, доклади и проучвания на професионалисти от различни области, ангажирани с интердисциплинарните въпроси на съвременното отношение към живота като феномен на биологичното, но и като функция на технологичното. Събитието се организира от Фондация за развитие на правосъдието, с подкрепата на правно-информационната платформа www.ChallengingTheLaw.com.

Темата на конференцията през 2017 г. е “Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии”.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, взе участие по въпроса „Медицински изделия – правен отзвук от бъдещето“, разработен съвместно с адв. д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право и водещ експерт към Lex Мedica - единствената по рода си в България консултантска фирма, предоставяща услуги в областта на медицинското право.

Вяра Савова, правен сътрудник във Фондация „ЛИБРе“, представи доклад на тема „Сурогатното майчинство – актуални социални измерения и правни аспекти“.