Златина Бораджиева

Резюме

Златина Бораджиева придобива магистърска степен по международен туризъм (1999 г., София) и притежава повече от 15 години практически опит в подготовката и организирането на различни корпоративни и публични прояви (конференции, експозиции, продуктови презентации, обучения, семинари, работни срещи и др. с до 300 участници в рамките на едно събитие) и медийни кампании, като отговаря за цялостното планиране на събитията и тяхната логистика и последващото им управление и свързаните дейности по маркетинг и връзки с обществеността.

Притежава дългогодишен опит с държавни органи, органи на съдебната власт, правоприлагащи органи и неправителствени организации във връзка с координация и управление на проекти и организация на събития. Развива специфична експертиза в секторите ИКТ, банково дело и възобновяема енергия.

Г-жа Бораджиева подкрепя Фондация „ЛИБРе“ като експерт по управление на събития в проекти, свързани с развитието на комуникационни кампании в областта на приложните изследвания и организация на публични събития.