Силвия Маркова

Резюме

Силвия Маркова е графичен дизайнер с бакалавърска степен по изкуствознание и артмениджмънт (1998 г., Нов български университет, София), успешна над 20-годишна кариера и повече от 200 проекта за печатна реклама, разработване на корпоративна/проектна идентичност и графично оформление на книги, ръководства и др.

Притежава повече от 4 години опит в предпечатна подготовка в ежедневни и седмични национални вестници и списания, последвани от 4 години в издателската дейност (предпечатна подготовка, дизайн на книги и корици). През последните повече от 15 години участва предимно в корпоративни рекламни проекти и промоции, вкл. дизайн на лога, фирмени презентации и документи, брошури, каталози, рисунки, външни и вътрешни рекламни материали за визуална комуникация и т.н.; и разработване на рекламни концепции за продукти и услуги и идейна реализация на оригинални презентации и събития - за големи български компании като Johnson & Johnson Bulgaria, DHL Express Bulgaria, някои от най-големите медийни компании и рекламни агенции, болници и медицински конгреси и др. както и за държавни и общински администрации (Столична община, Български институт по метрология, Национален Доверителен Екофонд и др.).

Създава графичната идентичност на Фондация „ЛИБРе и подкрепя организацията като графичен дизайнер в проекти, свързани с разработването на комуникационни кампании в областта на приложните изследвания.