Християн Димов, правен сътрудник във Фондация „ЛИБРе, специализиращ в областта на защитата на личните данни, беше единственият български участник в международен обучителен курс на тема „Политика и законодателство в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни“, организиран от Факултета по Информационно право към Университета в Амстердам.

Курсът се провежда за пета поредна година с фокус върху текущото законодателство и целенасочената политика на Европейския съюз и САЩ в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни в контекста на Интернет технологиите, електронните комуникации, социалните мрежи и онлайн медиите. Целта на организаторите е да изложат фундаменталните разлики в регулаторните режими на двата континента, както и детерминиращата роля на технологиите и бизнеса за бъдещото развитие на сектора.

Тазгодишното издание се открояваше със специалният акцент върху Общия регламент относно защитата на личните данни, който ще започне да се прилага за всички държави-членки от 25 май 2018 г. и който значително ще завиши отговорностите на бизнеса, държавните институции и националните регулаторни органи в областта на личните данни. Лекторите изложиха практическите аспекти на най-важните нововъведения на Регламента, сред които задължителното назначаване на длъжностно лице по защита на личните данни, определянето на водещ надзорен орган за трансграничните организации (т.нар. one-stop-shop), уведомяването при нарушения в сигурността на личните данни (т.нар. data breaches), правото на преносимост на данните, правото да бъдеш „забравен“ и други.

Обект на дискусия беше и текущата инициатива на Европейския съюз по реформиране на Директива 2002/58/ЕО с цел по-добра защита на неприкосновеността на личния живот при електронните комуникации, която се стреми да обхване и т.нар. over-the-top услуги като Whatsapp, Facebook, Gmail и т.н. По план реформата следва да бъде финализирана най-късно до май 2018, но най-вероятно ще просрочи така определената от ЕС финална дата.

Повече информация за събитието може да откриете тук.