Период на провеждане:  08-09.03.2018
Организатор:  Консорциум EXEC

Първа среща на партньорите по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ (накратко EXEC) се проведе във Флоренция, Италия, на 08-09.03.2018 г.

Проект EXEC е част от семейството на e-CODEX и дава възможност на участващите държави-членки да обменят европейски заповеди за разследване и свързаните с тях електронни доказателства изцяло по електронен път. Обменът използва съществуващите национални решения или решението Reference Implementation, предоставено от Европейската комисия. Основните елементи на платформата e-CODEX (DOMIBUS Gateway и Connector) изграждат инфраструктурата за обмен, за да се улесни електронното предоставяне на ЕЗР и електронни доказателства.

Проектът се финансира от ГД „Правосъдие и потребители“ към ЕК в рамките на Програма „Правосъдие“ 2014-2020, и се координира от Министерство на правосъдието на Австрия.

Фондация „ЛИБРе“ взе участие в срещата, за да гарантира синхронизиране на комуникационните и организационни дейности и качеството на съвместните събития между EXEC и проект EVIDENCE2e-CODEX.


Сфери на дейност