Период на провеждане:  26-27.03.2019
Организатор:  INTERPOL, CNR-ITTIG, Фондация „ЛИБРе“, Министерство на правосъдието и сигурността (Холандия)

Сфери на дейност