Период на провеждане:  15.01.2019
Организатор:  INTERPOL, Съвет на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE), Фондация „ЛИБРе“

Сфери на дейност