Между 13 ноември 2017 г. и 23 февруари 2018 г. можете да участвате в обществената консултация на Европейската комисия относно фалшиви новини и онлайн дезинформация.

Комисията ще публикува отговорите малко след края на периода на консултации. Линк към резултатите ще бъде публикуван на страницата за консултации по повод цифровия единен пазар.

Целеви групи:

Граждани

Социални медийни платформи

Новинарски организации (телевизия и радио, печатни, информационни агенции, онлайн медии и лица, проверяващи факти)

Представители на академичните среди

Граждански организации

Цел на консултацията:

Резултатите от общественото допитване ще помогнат да се оцени ефективността на настоящите действия на участниците на пазара и други заинтересовани страни, необходимостта от тяхното подобряване и въвеждането на нови действия за справяне с различни видове фалшиви новини.

Консултацията ще събира информация във връзка с:

Дефиниране на фалшива информация и разпространението й онлайн;

Оценка на вече предприети от платформи, медийни и граждански организации мерки за противодействие на разпространението на фалшива информация онлайн;

Обхват на бъдещите действия за укрепване на качествената информация и предотвратяване разпространението на дезинформация онлайн.

Как да изпратите отговора си

Налични са два въпросника: един за граждани и един за юридически лица и журналисти, отразяващи техния професионален опит с фалшиви новини и онлайн дезинформация. Можете да отговорите на всеки един от официалните езици на ЕС.