Конференцията „Липсващата връзка: регулиране на разработването на безпилотни системи“ се проведе на 11 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Основната цел на конференцията бе да повиши информираността и знанията на европейските и националните политици по отношение на развитието на безпилотни системи.

Според организаторите, развитието на тези технологии изисква съвместни иновации и тестване преди широкото въвеждане и експлоатация на нови безпилотни системи и случаи на употреба, като липсата на регулиране е обезпокоителна и забавя тази важна фаза в Европа.

Целта на организаторите бе да насочат вниманието върху това, че Европа трябва да увеличи темпото си, за да отговори адекватно на развитието в други региони като Китай и Северна Америка. Перспективата за хармонизирано регулиране в цяла Европа през 2019 г. бе широко разглеждана като стъпка в правилната посока.

Дългосрочната цел на конференцията е да спомогне за създаването на европейска стратегия за хармонизирано регулиране по отношение на тестването на нови технологии, свързани с дронове.

Можете да изтеглите презентациите и доклада от конференцията от уебсайта на събитието.

---

За повече информация по темата, свържете се с нас на адрес office@libreresearchgroup.org или пишете директно на нашия експерт по интелигентни транспортни системи Иво Емануилов, който взе участие в събитието, на адрес ivo.emanuilov@libreresearchgroup.org.