Димитър Димитров

Резюме

Димитър Димитров придобива образователна степен бакалавър (2007 г.) и в последствие - магистър (2009 г.), по компютърни технологии и мрежи към Русенски университет „Ангел Кънчев“. Притежава повече от 13 години опит в системното и мрежово обслужване и информационната сигурност към различни частни компании в Русе и София. Понастоящем е системен администратор във водеща българска компания за специализирани софтуерни разработки в София.

Присъединява към Фондация „ЛИБРе“ през 2015 г. и оттогава подпомага техническото обезпечаване на организацията в рамките на нейната административна и проектна дейности и консултира в областта на технологичното развитие и информационна и мрежова сигурност.