Днес събитието ще се проведе в Брюксел. Денят на Цифровите Технологии е еднодневно събитие, което събира на едно място заинтересованите страни на високо ниво в областта на цифровата технология и телекомуникацията. Организаторът на събитието е Европейската Комисия под Българското Председателство на Съвета на Европейския Съюз.

За да постигне своите цели, като например насърчаването към инвестиране в Европейските цифрови технологии и инфраструктури, както и развитието на цифровите технологии в ЕС, събитието ще представи сесии по приоритети. Някои от приоритетите са: „Денят на Цифровите технологии през следващата година: да инвестираме заедно в бъдещето“, “Обединяване на сили и данни с цел персонализиране на здравеопазването“ и други.

Събитието също ще разгледа и споразуменията постигнати по време на Денят на Цифровите Технологии 2017 в Рим. Събитието от миналата година сключи споразумения и предприе действия към Висококачествени Изчисления (HPC), цифрова трансформация на умения и работни места, цифровизация на индустрията и свързана автоматична мобилност.

Може да се присъедините към дебата в Twitter, използвайки hashtag #DigitalDay18

За повече информация тук.

Източник: Европейска Комисия