Денят на цифровите технологии е еднодневно събитие, което събира на едно място заинтересованите страни на високо ниво в областта на цифровата технология и телекомуникацията. Издание 2018 г. се проведе днес в Брюксел. Организаторът на събитието е Европейската комисия в рамките Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

За да постигне своите цели, като например насърчаването към инвестиране в Европейските цифрови технологии и инфраструктури, както и развитието на цифровите технологии в ЕС, събитието ще представи сесии по приоритети. Някои от приоритетите са: „Ден на цифровите технологии през следващата година: да инвестираме заедно в бъдещето“, “Обединяване на сили и данни с цел персонализиране на здравеопазването“ и други.

Събитието също ще разгледа и споразуменията, постигнати по време на Деня на цифровите технологии 2017 в Рим. Събитието от миналата година доведе до предприемането на конкретни действия за развитие на висококачествени изчисления (HPC), цифрова трансформация на умения и работни места, цифровизация на индустрията и свързана автоматизирана мобилност.

Може да се присъедините към дебата в Twitter, използвайки hashtag #DigitalDay18

За повече информация тук.

Източник: Европейска комисия