CYBERSEC 2017третият Eвропейски форум за киберсигурност ще се проведе в Краков, Полша на 9-10 октомври 2017 г.

Мисията на CYBERSEC е да насърчи изграждането на европейска система за киберсигурност.

Форумът ще събере на едно място представители на правителства, международни организации и ключови организации от частния сектор за дебат относно най-стратегическите предизвикателства на цифровата трансформация.

В програмата са включени четири тематични области:

„Държава“ – улесняване стратегическото сътрудничество между заинтересованите страни, разработването и прилагането на най-важните обществени политики за цифровизация и киберсигурност.
„Отбрана“ – адресиране променящите се измерения на киберконфликтите в Европа, ролята на НАТО и необходимостта от всеобхватно военно сътрудничество.
„Бъдеще“ - осигуряване на структурирана подкрепа в процеса на идентифициране на предизвикателствата и възможностите както за ИКТ сектора, така и за глобалното информационно общество и допринасяне към иновациите в областта на киберсигурността.
„Бизнес“ - проучване на различните роли на частния сектор в изработването на регулаторни рамки и създаването на развити пазари в сферата на киберсигурността.

Ранна регистрациия може да се направи до 30 август 2017 г. (за подробности вижте тук).

Източник: www.cybersecforum.eu