Период на провеждане:  25-27.02.2019
Организатор:  Министерство на правосъдието (Румъния), Офис за борба с киберпрестъпността към Съвета на Европа (C-PROC)