На 18 октомври 2017 г. Работната група по член 29 на ЕС (включваща органите за защита на данните на държавите-членки на ЕС) (WP29) ще проведе в Брюксел трета Fablab среща, за да се консултира със заинтересованите страни по темите за прозрачност и международен трансфер на данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR). По този начин се цели да се набави допълнителна информация за (1) изготвянето на нови насоки за прозрачност съгласно GDPR и (2) актуализирането на съществуващите насоки за международните трансфери на данни.

Преди да бъде проведено събитието Fablab, ирландският Комисар по защита на данните (DPC) провежда онлайн консултация по темите за прозрачност и международни трансфери на данни съгласно GDPR. Предложенията, получени в рамките на тази консултация, ще бъдат споделени с екипа на председателството и други членове на WP29, за целите на провеждане на Fablab и подготовката на нови, актуализирани насоки във връзка с Общия регламент за защита на данните .

Консултацията на ирландската Комисия по защита на данните ще продължи от сряда, 6 септември 2017 г. до петък, 13 октомври 2017 г.

Заинтересованитестрани по въпросите на прозрачността и международните трансфери на данни съгласно GDPR са поканени да вземат споделят мнението си по редица въпроси, които можете да намерите тук.

Източник: Data Protection Commissioner, Ireland