100% от участници в обученията по проект CONSTANT ги оценяват като успешни и ценни!

97% от участниците отчитат повишаване на техните знания в областта на конкурентното право;
97% от обучаемите повишават увереността си при прилагането и тълкуването на законодателството в областта на конкурентното право и конкурентната политика на ЕС вследствие на участието си в обучителните програми;
100% считат предоставените учебните материали полезни и подходящи;
95% оценяват високо лекторите и поднасянето на информацията по време на семинарните срещи.

В края на проекта CONSTANT, също така ви предлагаме да се запознаете с някои от нашите лектори, които споделят своето мнение за проект CONSTANT и проведените обучения.