Период на провеждане:  23.11.2017
Организатор:  ГД „Конкуренция“ на ЕК

Събитието има за цел да запознае екипите на одобрените проекти в рамките на Програмата за обучение на национални съдии по Поканата за набиране на проектни предложения 2016 с основните насоки на работа, правила за финансово и техническо отчитане, ключови критерии в стратегиите за публичност и оценка и добрите практики на ЕК за обучение на магистрати. Срещата имаше и опознавателна цел – екипът на Фондация „ЛИБРе“ имаше възможност да се запознае със съмишленици и експерти в областта на конкурентното право, изпълняващи сходни проекти в други държави, и представители на ГД „Конкуренция“, отговорни за провеждането на програмата на годишна база.

CONNECTOR, реализиран от Фондация „ЛИБРе“, е един от малкото одобрени в рамките на Поканата проекти и има за цел да даде на съдиите познания за икономическите и технологични особености в три отделни сектора – пазара на онлайн платформите, пазара за цифрово авторско съдържание и сектора на въздушния транспорт. Критерият, по който CONNECTOR групира тези три на пръв поглед различни отрасъла, се основава на техните общи характеристики, а именно – трансграничност, динамичност и високата зависимост на предприятията от иновации, технологично развитие и работа с големи обеми от данни.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 10 месеца, в периода октомври 2017 г. – август 2018 г.